Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser

International client? Scroll down ....

Produkter og tjenester udbydes af:

Kristine Øjken
Universal Creating Oracle
Birkedalshusene 27
3500 Værløse
CVR nr. 34331782

Kontakt os på kristine@mightyfine.dk.

Disse forretningsbetingelser gælder - medmindre andet er aftalt skriftligt - ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Universal Creating Oracle, CVR-nr. 34331782, c/o Kristine Øjken, Birkedalshusene 27, 3500 Værløse

 

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer.
Produkter kan købes med både VISA, Mastercard og Dankort.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende 1:1 sessioner, workshops, mentorforløb og kurser.

Uddannelse, kurser, ceremonier, mentorforløb og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag på et mentorforløb, workshop eller kursus, bliver dagen erstattet af en ny dato. Du kan betale i rater mod et gebyr. Ratebetaling er ikke et abonnement, men en service, hvor køber kan dele den samlede sum op i mindre afbetalinger. En ratebetaling kan ikke opsiges, men er en bindende aftale indtil det fulde beløb er betalt. 

Tilmelding er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden otte dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen plus moms. Hvis du vil afbestille, når der er under otte dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit kursusgebyr til nogle af vores andre ydelser. Når der er otte dage eller under til kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur. 

Onlineprodukter kan ikke refunderes. 

Køb af one to one-sessioner er bindende. Du kan ændre din tid op til 48 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon/internetforbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt. Møder du ikke op indenfor max 30 min. efter aftalte tid, kræves fuld betaling. En ny session kan derefter bookes for 750 kr.
Ved køb af klippekort, pakkeløsning eller opfølgende sessioner skal alle sessioner bookes og afholdes indenfor 4 mndr. Det er købers ansvar at booke alle sessioner.

Ved numerologiske sessioner betales der for udregning og formidling af én anbefalet løsning. 

 

Afvikling, ændring og aflysning

Universal Creating Oracle har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Universal Creating Oracle har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er).Universal Creating Oracle kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som Universal Creating Oracle og /eller Kristine Øjken måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Universal Creating Oracle og /eller Kristine Øjken skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Universal Creating Oracle og /eller Kristine Øjken har handlet simpelt uagtsomt. Universal Creating Oracle og /eller Kristine Øjkens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Rettigheder

Universal Creating Oracle har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Universal Creating Oracle virksomhed.Universal Creating Oracle og Kristine Øjkens navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Universal Creating Oracle og Kristine Øjkens navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Universal Creating Oracle berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Universal Creating Oracle er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Numerologiske sessioner
Du opfordres kraftigt til at sætte dig grundigt ind i de numerologiske produkters omfang og indhold inden du køber. Der findes ingen standarder for, hvad en numerologisk session skal indeholde, ej heller findes der standarder for hvilke numerologiske skoler eller teknikker, som kan forventes at benyttes. Derfor bør du altid sætte dig grundigt ind i, hvad du kan forvente ved numerologiske sessioner udført ved Universal Creating Oracle. 
Produktbeskrivelser findes på hjemmesiden, og kan uddybes ved skriftlig henvendelse på mail: kristine@mightyfine.dk

Persondatapolitik

Universal Creating Oracle indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Universal Creating Oracle har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.


DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Universal Creating Oracle sikrer hermed, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kristine Øjken er kontaktperson og kan kontaktes på kristine@mightyfine.dk

 

HVILKE DATA INDSAMLES

Universal Creating Oracle anvender data om dig for at kunne sende dig e-mails, nyhedsbreve samt udføre behandlinger, levere onlineprodukter og afholde sessioner.

AUTOMATISK INDSAMLEDE DATA

Universal Creating Oracle opsamler ingen data på din hjemmeside. Ved besøg på www.kristineojken.dk indsamles oplysninger om f.eks.

∞   Dato og tidspunkt for besøg

∞   De sider, der besøges

∞   IP-adressen på den besøgende

∞   Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)

∞   URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Universal Creating Oracle anvender Google Analytics som webanalyseløsning for egne hjemmesider. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data. Læs Googles fortrolighedspolitik her.

 

OPLYSNINGER DU SELV AFGIVER

Universal Creating Oracle behandler også data, som du aktivt giver til os. Eksempler på data, som du selv aktivt kan afgive, er:

∞   Navn, adresse, fødselsdag- og år, telefonnummer og e-mail

∞   Oplysninger du deler med os via sociale medier, herunder LinkedIn, Instagram og Facebook

∞   Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger mv.

 

ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

FORMÅL MED INDSAMLING

De indsamlede data anvendes med det formål at yde den bedst mulige vejledning samt informere og komme i kontakt med kunder.

 

INFORMATIONERNE OPBEVARES I Wufoo, Simplero og Stripe I OP TIL 5 ÅR.

∞   Informationerne opbevares ligeledes på computerens harddisk.

∞   Der kommunikeres med dig via SSL krypteret softwaresystem, Simplero.

∞   Jeg har tavshedspligt og anvender udelukkende de indsamlede oplysninger til sessionerne.

∞   Oplysninger på computerens harddisk slettes ligeledes efter 5 år.

∞   Jeg samarbejder med Simplero, UnoEuro, Facebook, Google, Stripe og Wufoo.

 

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Universal Creating Oracle videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Det betyder i praksis, at Universal Creating Oracle kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Universal Creating Oracle anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Universal Creating Oracle anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Du er selv ansvarlig for at indgå privatlivsaftaler med de samarbejdspartnere, du har i din virksomhed, eksempelvis de tjenester nævnt i afsnittet om indsamling af oplysninger.

 

COOKIES

Universal Creating Oracle anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

 

HVAD ER COOKIES OG HVORFOR ANVENDES DE

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

 

SLET ELLER SLÅ COOKIES FRA I BROWSEREN

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

SIKKERHED

Universal Creating Oracle beskytter dine persondata og behandle alle personfølsomme data med stor forsigtighed.

 

DINE RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

 

DU HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE PERSONDATA

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1.

 

DU HAR RET TIL AT FÅ UNØJAGTIGE PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

DU HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD VORES BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

DU HAR I VISSE TILFÆLDE RET TIL AT FÅ DINE DATA UDLEVERET

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

 

DU HAR RET TIL AT KLAGE TIL DATATILSYNET

Universal Creating Oracle er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Universal Creating Oracle, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk
Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Universal Creating Oracle. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Hvis du ønsker ydelsen leveret før fristens udløb, kan du give dit udtrykkelige, skriftlige, forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel under leveringen at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnerekøbte ydelser/produkter. Produkter skal returneres til os inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når vi har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer vi uden unødig forsinkelse dit tilgodehavende.

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Kristine Øjken på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Uoverensstemmelser mellem Kristine Øjken/Universal Creating Oracle og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

 ---------------------------------------------

Terms & Conditions

All products, courses and sessions in this shop stem from Kristine Øjken, CVR 34331782, c/o Kristine Øjken, Birkedalshusene 27
3500 Værløse, Denmark. You may contact us here: kristine@mightyfine.dk

You can shop with VISA, MasterCard and American Express. By using any of the services included on the website or content posted to the website, you consent to abide by the most current version of the Terms & Conditions.

All prices are in DKKR.

Terms for workshops, webinars and mentoring sessions

Workshops and webinars are held at the given time and date. If something changes the buyer will get a notice at least 24 hours before start. If a workshop or webinar is cancelled the buyer will get a full refund.

All sales are binding. If you cancel your buy up to eight days before the workshop or webinar begins there will be an admin charge of 5 % of the price + VAT. If you choose to cancel within less than eight days you can either exchange the amount to something else from the shop or you can send someone else. With less than eight days before a workshop or webinar we don’t do any refunds.

Purchases of mentoring sessions are binding. You may change your time sloth up to 24 hours before. There are no refunds for mentoring sessions. You are responsible for a functioning phone connection.

Terms policy regarding online products

Online products will be delivered digitally via email. This will often happen within minutes but sometimes how ever it may take up to five work days. There are no refunds for online products

Terms of rights

Kristine Øjken own all rights to all material printed and digital. With purchase you get the right to use the material for your own personal benefit only. All material is confidential and may not be given to a third party.

All products and materials may not be used for any other purpose than intended and in no commercial use without a written permit.

Terms of responsibility

Every form of liability claims that Kristine Øjken may resume in relation to any sessions, workshops, webinars, written and digital material is limited to direct damage and loss. Kristine Øjken is under no circumstance liable for any indirect damage or loss. The Liability Disclaimer for indirect damage and loss applies no matter what and Kristine Øjken’s liability for direct damage and loss will amount to 50 % of the price of the product or service that the liability may concern.

Choice Of Law and venue

Inconsistencies between Kristine Øjken and a buyer and any dispute shall be subject to binding arbitration in Copenhagen according to Danish law at The Copenhagen City Court.

© 2021 Kristine Øjken. All rights. Kristine Øjken, Birkedalshusene 27, 3500 Værløse, CVR 34331782